Advokat Madeleine Lilliehöök

Titel: Advokat (ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1988.)

Utbildning: Jur. kand examen Lunds Universitet 1981. Tingstjänstgöring vid Trelleborgs Tingsrätt 1982-1984 (domarkompetens).
Kompletterande kurs i miljörätt vid Uppsala Universitet 1993- 1994.

Språk: svenska och engelska.

Madeleine Lilliehöök har mångårig erfarenhet av rådgivning inom det affärsjuridiska området med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt och vattenrätt.

Madeleine Lilliehöök har under mer än tio år undervisat vid Juristlinjen vid Lunds Universitet inom ämnesområdet ” Mark- och Miljörätt”.

Madeleine Lilliehöök har avgivit remissyttranden och utfört utredningsuppdrag inom det miljörättsliga området samt även skrivit miljörättsliga artiklar i tidskrifter och i Stora Miljöboken. Madeleine Liliehöök biträder även Kommissionen med utredningar avseende implementering av EG Direktiv i svensk lagstiftning