Advokatfirman Lilliehöök

En affärsjuridisk byrå med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och vattenrätt.

Advokatbyrån bedriver verksamhet med kontor i  Lund men biträder klienter i hela Sverige. Biträde ges även i internationella uppdrag.

Advokatfirman företräder uppdragsgivare i samtliga förekommande ärenden inom såväl det fastighetsrättsliga och entreprenadrättsliga området som inom det miljörättsliga och vattenrättsliga området.

Härutöver biträder advokatfirman klienter i andra affärsjuridiska frågor såsom i samband med köp eller försäljning av företag och fastigheter.

Avslutningsvis kan nämnas att advokatbyrån – i ärenden som kräver stora resurser – samarbetar med andra advokater inom ovannämnda verksamhetsområden. Härigenom har advokatfirman även möjlighet att handlägga omfattande uppdrag.

Läs mer om Oss