Advokat Madeleine Lilliehöök
Titel: Advokat (ledamot av Sveriges Advokatsamfund sedan 1988.)

Utbildning: Jur. kand examen Lunds Universitet 1981. Tingstjänstgöring vid Trelleborgs Tingsrätt 1982-1984 (domarkompetens).
Kompletterande kurs i miljörätt vid Uppsala Universitet 1993- 1994.

Språk: svenska och engelska.

Madeleine Lilliehöök har mångårig erfarenhet av rådgivning inom det affärsjuridiska området med särskild inriktning på fastighetsrätt, entreprenadrätt, miljörätt och vattenrätt.

Utöver advokatverksamheten undervisar Madeleine Lilliehöök sedan 1996 i Mark - och Miljörätt vid Lunds Universitet (juristlinjen)

Madeleine Lilliehöök har avgivit remissyttranden och utfört utredningsuppdrag inom det miljörättsliga området samt även skrivit miljörättsliga artiklar i tidskrifter och i Stora Miljöboken. Madeleine Liliehöök biträder även Kommissionen med utredningar avseende implementering av EG Direktiv i svensk lagstiftning.